Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Kontakta oss

Dalskogs Bygdegårdsförening
Adress: Källhult, 464 95 Dalskog
Tel bygdegården: 0530 -320 86 (svar bara om någon är i bygdegården)
info@dalskogsbygdegard.se

Styrelse:
Ordförande och kontaktperson:
Elisabet Niklasson, Ränsliden Gärdet, 464 95 Dalskog
Tel. 0530 -320 73
Mail: lisaniklasson2010@hotmail.com

Kassör:
Kristina Andersson
0530-210 55

Bokning av bygdegården
Gunvor och Karl-Erik Jansson
0530-320 74
info@dalskogsbygdegard.se