Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Sök på sidan

Hyr bygdegården!

Vill du boka bygdegården så gör du det lättast genom att kontakta Gunvor och Karl-Erik Jansson tel 0530 - 32074.

Länkar

Välkommen till Dalskogs bygdegård

Bygdegården ligger i Källhult, efter Vackra byars väg, väg 2218.
Bygdegårdsföreningen anordnar själv några arrangemang varje år.
Ofta hyrs bygdegården ut till auktioner, fester, konserter, teater, dans och andra aktiviteter.

Skogens Veteraner

Vartannat år arrangerar vi Skogens veteraner. 2017 är evenemanget 23 september.