Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Undersidor till Vår historia:

Vår historia

Om bygdegården i Källhult.
Utdrag ur gamla protokoll av Sven i Källhult (Sven Olsson).

Bygdegården i Källhult.

Nybyggd bygdegård

1933
Den 8 mars 1933 bildades Dalskogs SLU-avdelning hos Gustav Karlsson på Stenbacken i Kärr. 24 personer anslöt sig som medlemmar.
Vid första medlemsmötet 29 april 1933 fattades beslut att bygga en bygdegård, byggnadskommitté: Erik Eriksson, Viktor Johansson, Viktor Eriksson, Albert Hult, Oskar Stångberg, Gunnar Johansson, Viktor Johansson, Ingeborg Karlsson, Frida Davidsson och Ruth Jansson.

Bygdegården i Källhult.

Nybyggd bygdegård.

1935
I protokollsböckerna står det ingenting om byggandet av bygdegården men vid årsmötet 26 januari 1935 var det första gången föreningen samlades i bygdegården.

Bygdegården i Källhult.

Nybyggd bygdegård.

1936
Den 30 maj var det fest för dem som med gåvor och arbete hjälpt till med uppförande av bygdegården.

1937
Staket och portal byggs.

1938
Tegel läggs på taket och skorstenen lagas.

1939
Sommarfester 1 och 2 juli samt 26 och 27 augusti.

Bygdegården i Källhult.

Flygfoto från 1955.

1940 (?)
Pingstförsamlingen i Dals Rostock ville hålla tio möten i lokalerna, betalning fyra kronor per gång plus ved.
Den 9 mars 1940 distriktsmästerskap på skidor för Norra Älvsborgs SLU-distrikt.

1942
Ny brunn på hösten.
26 september tävling i rättskrivning, domare var folkskollärare Oscar Bäckström.

Under portalen.

Från vänster Frida Davidsson, Ester ”Agaton” Olsson, Viktor Eriksson, Gunnar Aronsson, Gunnar Johansson, Karl W Karlsson, Tora Aronsson, Hildur Stångberg.

1943
Inköp av gardiner, kaffekoppar och skedar.
Vid sommarfesten 1 och 2 juli hade Dalskogs BF-avdelning (BF=Bondeförbundet) hand om cykelparkeringen. Många olika tävlingar förekom under året som rättskrivning, dukning och slå med lie.

1944
Bastu byggdes bortanför affären.

1947
Filmapparat inköptes. Den var i bruk till cirka 1960.

Bildande av bygdegårdsförening
1954
Dalskogs SLU, Dalskogs BF, Dalskogs SLKF och Dalskogs RLF beslöt att bilda Dalskogs Bygdegårdsförening 11 januari 1954. 23 januari tillsattes styrelsen för 1954: Axel Svensson ordförande, Carl V Axelsson, vice ordförande, Elsa Johansson sekreterare, Vanja Olsson vice sekreterare, Karl W Karlsson, kassör och Ragnar Johansson vice kassör.
26 september beslutades vid ett möte att återuppta biografrörelsen.

Revy i bygdegården?

Från vänster Tora Aronsson f. Karlsson, Kärr, Anna Flodin, Oskar Stångberg, Hilma Johnsson f. Johansson, Öfse, Elisabeth Flodin.

1957
I april 1957 beslöt man att ansöka om ett lån hos Mellerudsortens jordbrukskassa för reparation av köket.

1958
I januari 1958 balanserade kassan på 9 330,98 kronor. Alla lån var betalda så föreningen var skuldfri. Man beslöt att köpa en värmeanläggning för 575 kronor.
I december 1958 fick föreningen lån hos jordbrukskassan på 4 000 kronor för reparation.

1959
I januari 1959 köptes vedspis, elspis och rostfri diskbänk. Under1959 utförde Karl W Karlsson, Carl V Axelsson och Axel Svensson reparation och uppsättning av staket runt bygdegården.

1968
En stadgeändring gjordes 1968 så att föreningen kunde söka kommunalt bidrag. Därmed kunde bygdegården hyras ut till allmänheten.

1970 – 1971
1970 – 1971 fick golvet i stora och lilla salen stavparkett, kostnad 4 143 kronor.

1974
I oktober 1974 beslutades att gräva en ny vattenbrunn och lägga ny ledning samt montera en elektrisk pump, kostnad 3 000 kronor.
Bygdegården skänkte 1 000 kronor till församlingshemmet, bygdegården skulle ombesörja målning av församlingshemmet.

Sommarfester var det en eller två gånger om året på 1970-talet.
Föreningen beslutade att rusta upp bygdegården till en kostnad av 227 316 kronor.

1979
11 maj 1979 var det invigningsfest av den upprustade bygdegården. Ett särskilt tack gavs till Johan Karlsson i Kärr för insamling av 110 timmerstockar som skänkts till bygdegårdsföreningen av ortens folk.
1979 installerades också hydroforanläggning och telefon.
Den 24 oktober 1979 anordnades en försenad taklagsfest.

1981
Planen framför bygdegården asfalterades.

1982
Bohuslän och Norra Älvsborgs distrikt av Bygdegårdarnas riksförbund hade årsmöte i bygdegården.

1984
Karl W Karlsson avtackades som kassör, en befattning som han hade haft i 30 år.
Medlemsavgift på två kronor beslutades för 1984.

1986
Bygdegårdens dag firades 5 oktober 1986.

1990
I maj fick bygdegården vägskyltar uppsatta av Vägverket.
Karl W Karlsson blev hedersledamot.
På årsmötet 1991 summerades att bygdegården hade använts 72 gånger under 1990.

15 september utfördes reparationer och målning av söderväggen. Frukost och middag serverades.
Einar Lööv fick ett svarvat träfat för långvarigt arbete i föreningen.
19 november beslutades att köpa timmer av kyrkan, styrelsemedlemmar hugger. Karl-Erik Jansson transporterar till och från sågen.

1991
5-6 januari 1991 sker skadegörelse. Skadorna reglerades genom byggfirman Bertil Johansson och Länsförsäkringar.
Ny spis och videoanläggning plus TV köptes in.
Bygdegården hyrdes ut 62 gånger under året.

1992
Bertil Johansson gjorde en skiss av tilltillbyggnad.
2 maj gräver Bengt Jansson grunden.
Med Bertil Johansson som handledare utförde föreningsmedlemmar murning, snickeri- och målningsarbeten.
23 september var det enkelt samkväm för dem som hjälpt till.
Föreningen fick 1 000 kronor av gammeldansarna ”Källhultsgänget”. Thore Eriksson fick ett tack för gräsklippning.

1993
Ett kylskåp och ett frysskåp och en fläkt i köket köptes.
16 mars var det allsångskväll med Dals Eds Dragspelsklubb.
Bygdegården hyrdes ut 63 gånger 1993.

1994
Bygdegården hyrdes ut 63 gånger också 1994.

1995
75 stolar köptes av Dalskogs församling, nya hyllor i köket och rensning av ventilationen i stora salen.
Föreningen tog in offert på installation av nya elelement och elcentral.
”Noterat att deltagarna vid distriktsstämman fick 25 kr/mil.”
Bygdegården hyrdes ut 43 gånger 1995.

1996
Bygdegården hyrdes ut 33 gånger 1996.

1997
21 april dragspelskväll allsång, mer än fullsatt.
Bygdegården hyrdes ut 38 gånger 1997.

2000
Bygdegården hyrdes ut 22 gånger år 2000.

2001
Erika och Karl W Karlsson avtackades som uthyrare med blommor och presentkort. Thore Eriksson fick blommor för gräsklippning.
Karl-Erik Jansson deltog vid invigning av Örs bygdegård.

2002
Ingrid och Sven Olsson deltog vid invigning av Erikstads bygdegård.
Bygdegården hyrdes ut 22 gånger år 2002.

2003 – 2005
Verksamheten pågick som vanligt.

2006
John Evert Johnsson samlade in 30 000 kronor till diskmaskin, han fick tack i Melleruds Nyheter.
Bygdegården hyrdes ut 20 gånger år 2006.

2007
På Dalskogsdagen var det mat och dans och mingel. Det var mycket folk och ett tält ute.
Lisa Niklasson och Anders Isaksson hade tagit fram en kalender med bilder från gamla Dalskog.
Bygdegårdsföreningen har tagit över höstauktionen från centerkvinnorna.

2008
Också 2008 var det Dalskogsdag med mycket folk.
OK Kroppefjäll hade start och mål för Kroppefjällsträffen vid bygdegården 4 maj 2008.

2009
Loppis och auktion med många saker, föreningen fick in cirka 15 000 kronor.

2010
OK Kroppefjäll arrangerade för första gången Karolinerloppet vid bygdegården 14 februari 2010
OK Kroppefjäll hade start och mål för Kroppefjällsträffen vid bygdegården 25 april 2010.