Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Undersidor till Vår historia:

Karolinerloppet 2010

Här är bilder från bygdegården när Karolinerloppet kördes 2010.

OK Kroppefjäll arrangerade för första gången Karolinerloppet vid bygdegården 14 februari 2010.
Klicka på bilderna för att se dem större. Fotograf: John Evert Johnsson

Karolinerloppet 2010

Karolinerloppet 2010

Karolinerloppet 2010

Karolinerloppet 2010

Här forsar en tävlande fram
vid bygdegården.

Och här är sekretariatet
i full verksamhet inne.

 

 

 

Karolinerloppet 2010

Karolinerloppet 2010

Karolinerloppet 2010

Karolinerloppet 2010

Och här är det en tävlande till
i spåret utanför bygdegården.

Och bygdegården med kö till sekretariatet.

 

 

 

 

Karolinerloppet 2010

Karolinerloppet 2010

Karolinerloppet 2010

Karolinerloppet 2010

Upplogad parkering behövdes för alla bilarna.

Och mera arbete i sekretariatet.

 

 

 

 

 

Karolinerloppet 2010

Karolinerloppet 2010

Karolinerloppet 2010

Karolinerloppet 2010

Fika gick också att köpa.

Bygdegården rymde både
sekretariat och fikarum.

 

 

 

 

 

Karolinerloppet 2010

Karolinerloppet 2010

Mycket snö och mycket folk.