Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Våra lokaler

Lokaltyp: Bygdegård

Antal platser 100
Scenens bredd 4,7 m
Scenens djup: 2,8 m
Normal scenöppning: 4,7 m
Normal höjd: 3,2 m