Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Källhult

Sven i Källhult (Sven Olsson) berättar:
I gamla tider var Källhult det naturliga centrat i norra delen av Dalskog socken. Affär, skola, bygdegård, bastu och inte minst mjölkbord där bönderna lämnade och hämtade mjölkflaskor och umgicks.
Namnet Källhult kommer troligen den kallkälla som fortfarande finns kvar på stamgården, öster om vägen. Hult betyder lövskog. Källan ger 1 500 liter vatten i minuten med 6-7 grader året om.
Skolan kom i bruk redan 1873, skolhusen och lärarbostaden finns kvar.
Butiksverksamheten började i ”Grinna”, stugan som ligger väster om vägen mot Ränsliden omedelbart ovanför den lilla backen vid före detta skolan. Namnet kommer antagligen av det i äldre tider troligen fanns en grind där. Gränsen till Trollungebyn går nämligen precis innan ”Grinna”.
Senare bodde Amanda på Grinna där, även kallad Döva Amanda.
Där började en Fors med butik en dag veckan. Svens farbror Karl Olsson tog över 1919 och drev butiken där tills 1921 då han flyttade över verksamheten till en byggnad på föräldragården. Den lilla stugan ligger fortfarande kvar mittemot den nuvarande butiksbyggnaden. Karl byggde ut den på baksidan så det blev ett lager.
Där hade Karl butik 1921 – 1929 då han byggde den nuvarande affärsbyggnaden på andra sidan vägen.
Den butiken hade han kvar till 1955 (enligt Svens faster Annas kontrabok kan det ha varit 3 juni 1955 då Gunnar och Elsa Skogsberg tog över). Sven säger att de hade tidigare haft personalrestaurang i Vänersborg.
Tyvärr slutade det i en tragedi, Skogsbergs var ute på promenad långfredag 1964. Vid sågen i Heden skulle de fika och satte sig invid en brädstapel som rasade över Skogsberg och han avled.
Änkan drev affären vidare några år, till 1968 tror Sven, då den upphörde.
– Det underligt för mamma och pappa när affären stängde. De hade aldrig något hemma utan skulle de baka gick de bara över till affären och köpte för fem öre jäst.
Svens fru Ingrid tar fram en hel rad kontraböcker från Svens faster Anna. Man handlade ju ”på bok” på den tiden.) Faster Anna kallades ”Anna på kammarn”, hon bodde på övervåningen i föräldrahemmet.

– Jag vet inte hur mycket vi betalade i affären, vi lämnade ägg som betalning, säger Sven.
Efter att affären stängde har det varit en lång rad ägare och verksamheter där, som olika kurser. Exempelvis hade spelmannen Liss Gunnarsson kurser i att bygga nyckelharpor där.
Alla verksamheter har inte varit så samhällsnyttiga, en person som bodde i affären ertappades med haschodling i lokalerna.

Skolan lades ner runt 1960 och skolbyggnaderna är nu fritidshus, både småskolan längst söderut med lärarinnebostad, folkskolan längre norrut och lärarbostaden bredvid.
Bastun, på andra sidan vägen, som var igång så länge skolan var det är nu också fritidsbostad och utbyggd.
Men fortfarande är Källhult ett centrum. Byn ingår i projektet Vackra byars väg, bygdegården är i full verksamhet, och i den gamla affären är det loppis.
Den verkar ha många kunder,
– Det är roligt att det är liv och rörelse, tycker Ingrid.

Nedteckat av Per-Olof Eliasson