Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Om föreningen

Dalskogs Bygdegårdsförening ser som sin uppgift att driva bygdegården som en samlingsplats i bygden.

Bygdegården

  • Är en allmän samlingslokal, tillkommen på bygdens initiativ och öppen att hyra.
  • Välkomnar alla – alla med demokratisk värderingsgrund.
  • Bärs av, i huvudsak, ideella insatser från människorna i bygden.
  • Ger möjlighet till gemenskap och fest, kunskap och kultur.
  • Ger människan möjligheter att växa och bygden möjligheter att utvecklas.

Dalskogs Bygdegårdsförening
Adress: Källhult, 464 95 Dalskog
Tel bygdegården: 0530 -320 86 (svar bara om någon är i bygdegården)

ORGNR: 862500-0263

BGNR: 686-4649

Mail: info@dalskogsbygdegard.se