Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Återinvigning 1979

Här är en artikel om återinvigningen efter renoveringen av bygdegården 1979. Troligen ägde festen rum 11 maj 1979.  Artikeln är skriven av  Åke Lindblom och var publicerad i ELA. Åke har också tagit bilderna. Text och bilder återgivna med tillstånd av Åke Lindblom.

Återinvigningsfest 1

Ragnar Johnsson, tv, tackar byggmästaren Bertil Johansson.

Bilderna är från en fotostatkopia, därför ser de ut som de gör. Klicka på dem och två gånger på texten för större versioner.

Återinvigning 1979 3

Ett fyrfaldigt leve för Källhults bygdegård utbringar här kommunalrådet Karl Erik Johansson. Till vänster står Kjell Svensson, ”Kjell i Dalskog” och till höger bakom kommunalrådets axel skymtar Helge Jonsson.

Återinvigning efter renovering 1979

Återinvigning 1979 3

Så här såg den nyrenoverade bygdegården ut 1979.