Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Undersidor till Vår historia:

2016

Höstbasar i bygdegården

Vi har Höstbasar i bygdegården tisdag den 15 november 2016, kl. 19.00.
Brödauktion, lotterier och årgångar!
Kaffeservering!
Alla är Hjärtligt Välkomna!