Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Undersidor till Vår historia:

2011

Här är några saker som hände på bygdegården 2011.

Söndagen 13 februari genomförde OK Kroppefjäll Karolinerloppet för andra året vid bygdegården. Mycket arbete låg bakom att preparera den 13,5 kilometer långa banan som kördes tre varv för  den längsta distansen, 40,5 kilometer. Totalt var det 250 startande.

Det var länge osäkert om Karolinerloppet skulle gå att genomföra över huvudtaget på grund av snöbrist, men efter att ha besiktat spåret i torsdags kväll kunde arrangerande OK Kroppefjäll lämna klartecken.
Och sedan kom det snö i sådan mängd att banan som mäter 13,5 kilometer kunde användas.
– Det beslutet tog vi på lördag förmiddag. Men det krävdes en stor arbetsinsats både under fredag kväll och under lördagen. Lördag förmiddag var vi 20 man som skottade för att kunna använda den långa banan, sa tävlingsledaren Mikael Soppi till TTELA.

Anders Zeffer, Högsäters GF, vann herrklassen över 40.5 kilometer.
Jenny Carlsson, Uddevalla IS, vann damklassen över 40,5 kilometer.
HERRAR 27 KM vanns av Peter Pennholm, Trollhättan SOK
DAMER 27 KM vanns av. Therese Larsson, OK Kroppefjäll
DAMER 13,5 KM vanns av. Simone Geerts, OK Kroppefjäll
Maj Jacobsson, 79, från OK Kroppefjäll, är ensam om att ha genomfört samtliga Karolinerlopp  sedan starten 1964, totalt 28 stycken.

Karolinerloppet 2011. Foto: John-Evert Johnsson

Karolinerloppet 2011

Karolinerloppet 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte
Årsmöte med Dalskogs Bygdegårdsförening i Källhult bygdegård 2 mars.

Årsmötet förklaras öppnat av ordförande Lisa Niklasson.

Val av mötesfunktionärer: Ordförande: Lisa Niklasson, Sekreterare: Lotta Soppi, Justerare: Stefan Johansson samt JanÅke Jansson, Pressreferent: Lotta Soppi.

Val av ordförande för år 2011: Lisa Niklasson (omval). Övriga ledamöter valda för 2011-2012: Margareta Persson (nyval) då Axel Svensson entledigas från sitt uppdrag, Gösta Eriksson (omval), Lotta Soppi (omval).

Suppleanter är Birger Larsson (omval) samt Karin Björkholtz (omval). Övriga styrelseledamöter är Anders Isaksson, Jan-Åke Jansson, Stefan Johansson.

Föreningens festkommitté består av: Helena Widegren, Jolanta Larsson, Karin Björkholtz, Birgitta Johnsson, Kerstin Andreasson, Ulrika Melander, Henrik Flodin samt Ulla Eriksson.

Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs av Lisa Niklasson och godkändes. Föreningens ekonomiska berättelse föredrogs av Gösta Eriksson och godkändes. Revisorernas berättelse föredrogs av Inger Larsson. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt revisorernas tillstyrkan.

Till ordinarie revisorer valdes Ingeborg Jansson (omval) samt Inger Larsson (omval) och till ersättare valdes Tore Eriksson (omval) samt Sven Olsson(omval).

Val av valberedning för årsmötet 2011 Karl-Erik Jansson (omval) samt Leif Andreasson (omval).

Mötet förklarades avslutat och kaffeservering vidtog. Under kaffet hade Sten Torstensson samt Patrik Strid en liten antikrunda där besökarna på bygdegårdsmötet kunde få sina medhavda föremål värderade och samtidigt få lite information om föremålen.

Bland de föremål som visades upp och värderades under antikrundan fanns alltifrån glas, små askar och majblommor till vaser med mera.

Bygdegården är under renovering och besökarna på årsmötet fick finna sig i att sitta bland byggställningar och annat byggmateriel då Dalskog bygdegårdsföreningen har ansökt och fått bidrag från Boverket till renovering av bygdegården. Anbud har lämnats till olika byggföretag av styrelsen och det var Stig Lantz som fick uppdraget att utföra renoveringen. Boverket står för 50 procent av renoveringskostnaden, kommunen står för 30 procent och bygdegårdsföreningen skall stå för 20 procent. Dessa 20 procent som bygdegårdsföreningen skall stå för kan betalas av via medlemmars arbete och egna pengar.

Medlemmarna har packat köksredskap, målat och hjälpt till allt efter förmåga.

Det som skall göras och till stor del är klart är renovering av köket som fått nytt golv och nya skåp/bänkar, det har fräschats upp med färg på väggar och tak, lilla salen är omtapetserad och golvet skall slipas, stora salen har fått taket målat, ny panel på väggarna och skall få nya tapeter samt att golven skall slipas här också.

Entrén har också fått ny panel på väggarna och tapeter samt att det skall in ny matta. Toaletterna har fått nya våtrumsmattor och ny färg på väggar. När renoveringen är klar planeras en ”invigning” av de då uppfräschade lokalerna. Det är inget datum bestämt ännu för denna invigning då det ännu återstår en hel del arbeta att utföra.
Lotta Soppi sekreterare
Infört i  MELLERUDS NYHETER ONSDAG 23 MARS 2011

Invigningsfest
Här är hemsidans text om återinvigningsfesten:
”ÄNTLIGEN, är vår bygdegård färdigrenoverad. Renoveringen startade i mitten av januari och var färdig i slutet av mars.
Vi har invigningsfest lördag 14 maj kl. 16.  Alla medlemmar i Dalskogs bygdegårdsförening hälsas välkomna.
Förtäring och underhållning samt lotterier.
Anmälan till Ulla tel. 320 15 eller Birgitta tel. 320 45.”
Gärdehag berättade om ko-kvinnor
På tisdag 20 september 2011 hade bygdegården besök av Peter Gerdehag som visade bilder och berättade om sin nya film Kokvinnorna. Han har också gjort en bok om kokvinnorna.  Peter Gerdehag som är författare, filmare och fotograf lockade storpublik.

Kokvinnorna är två egensinniga gamla systrar i Halland som nog är de sista i landet som handmjölkar och levererar mjölk till mejeriet.

Förra våren besökte Peter Gerdehag bygdegården och berättade och visade bilder om sin film Hästmannen.

Annons för auktionen 2011:
Dalskogs Bygdegårdsförening
inbjuder till auktion med försäljning, lotterier, årgångar och servering
i Källhults bygdegård
tisdag 8 november kl. 19.00 2011.

Gåvor mottages tacksamt
Hjärtligt välkomna!