Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Sök på sidan

Hyr bygdegården!

Vill du boka bygdegården så gör du det lättast genom att kontakta Gunvor och Karl-Erik Jansson tel 0530 - 32074.

Länkar

Höstbasar 13 november

Välkommen till vår Höstbasar med brödauktion, lotterier och årgångar. Vi kommer också att sälja kol från kolmilan och servera kaffeserver och ha väldigt trevligt! Platsen är naturligtvis Bygdegården och tiden är tisdag den 13 november kl. 19.00.

Gåvor mottages tacksamt!

Skriv en kommentar