Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Sök på sidan

Hyr bygdegården!

Vill du boka bygdegården så gör du det lättast genom att kontakta Gunvor och Karl-Erik Jansson tel 0530 - 32074.

Länkar

HÖSTBASAR/AUKTION den 16 november

Äntligen är det dags för vår traditionsenliga HÖSTBASAR/AUKTION
Tisdag 16 november klockan 19.00
Årgångar, lotterier och fika i vanlig ordning
Hjärtligt välkomna ska ni vara till Bygdegården igen
Som tidigare år tar vi tacksamt emot gåvor till auktionen

Styrelse och Festkommitté Dalskogs bygdegårdsförening

 

Skriv en kommentar