Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Sök på sidan

Hyr bygdegården!

Vill du boka bygdegården så gör du det lättast genom att kontakta Gunvor och Karl-Erik Jansson tel 0530 - 32074.

Länkar

Årsmöte tisdag 7 mars kl 19

På årsmötet i Källhults bygdegård är det sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på kaffe och Per-Olof Eliasson berättar om bygden, den här gången om framväxten av Dalskogs samhälle.

Välkommen!

Dalskogs bygdegård

Årsmöte Dalskogs bygdegårdsförening 7 mars 2023