Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Sök på sidan

Hyr bygdegården!

Vill du boka bygdegården så gör du det lättast genom att kontakta Gunvor och Karl-Erik Jansson tel 0530 - 32074.

Länkar

Höstbasar

Välkommen till vår Höstbasar med brödauktion, lotterier och årgångar, tisdagen den 14 november kl. 19.00.
Vi kommer även att sälja kol ifrån kolmilan samt ha servering av kaffe.
Gåvor mottages tacksamt!

Skriv en kommentar