Main menu:


 

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Dalskogs Bygdegårdsförening kontakta Kristina Andersson tel. 0530 -210 55, eller sätt in 100 kronor på BG 686-4649 och ange ditt namn och adress och "Medlemsavgift".

Sök på sidan

Hyr bygdegården!

Vill du boka bygdegården så gör du det lättast genom att kontakta Gunvor och Karl-Erik Jansson tel 0530 - 32074.

Länkar

Årsmöte

Torsdag 1 mars kl. 19.00 i Källhults bygdegård
Ingmar Andersson visar bilder.
Vi bjuder på kaffe.
Välkommen!
Dalskogs bygdegårdsförening

Skriv en kommentar